Sjåfører

Transport av tungt gods med store dimensjoner krever ekstra kunnskap og kompetanse. Våre erfarne og pålitelige sjåfører er derfor vår viktigste ressurs.

Utover krav om gjeldende sertifikater, må våre sjåfører ha truckførersertifikat og ADR-bevis (transport av farlig gods). Intern opplæring blir til en viss grad gitt i bedriften. Alle våre sjåfører har turnusordning, 3 uker kjøring og 1 uke fri.

Firmaet oppfyller alle krav om sikkerhet.

  • Medlem av Norges Lastebileier-Forbund.
  • Har KMV (Kvalitet og miljø på vei). 
  • Fartssperre på biler.
  • Scania-flåte.
© Einar Valde AS
Utviklet av