Lagring av gods

På vår eiendom på Håhjem disponerer vi et opparbeidet område på hele 17 mål. Der har vi per i dag 8 lagerhaller på tilsammen 12500 kvm. Dette gjør at vi har god kapasitet til å lagre godset i påvente av videre distribusjon.

Her tilbyr vi både kort- og langtidsleie. Den nyeste hallen, på vel 3 000 kvadratmeter og 9 meter takhøyde, har store porter og er fullisolert, slik at også gods med krav til temperaturregulering kan oppbevares. I denne hallen har vi installert traverskran med løftekapasitet på 40 tonn, og lagerreoler for stabling i høyden. 

En ny hall av samme type er under oppføring, og vil stå klar innen kort tid. I tilknytning til denne vil det også bli oppført et 3 etasjers kontorbygg med en 
samlet flate på 1200 kvadratmeter.

Vi kan også tilby 20 og 40 fots containere for utleie og lagring.

3–400 meter fra eiendommen ligger en dypvannskai, som kan benyttes ved behov.
© Einar Valde AS
Utviklet av