Spesialtransport Ålesund

Vi har spesialisert oss på transport og lagertjeneste, hovedsakelig til maritim og mekanisk industri. Firmaet kjører stykkgods i Norge, men har også kompetanse til å håndtere store og tunge transporter opptil 115 tonn.

I Einar Valde AS har vi smidige og effektive logistikkløsninger, fra forespørsel til utkjøring.  Alle henvendelser besvares innen kort tid.

Vi legger vekt på direkte og effektiv kommunikasjon, uten unødvendige mellomledd. 
Enkle oppdrag lokalt gjøres ofte direkte med våre sjåfører, mens mer 
omstendelige oppdrag gjøres via administrasjonen.

Gjennom det modulbaserte logistikksystemet (UniTrans) har vi til en hver tid full oversikt over status på ordrer og tilgjengelige biler.
© Einar Valde AS
Utviklet av